Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mekanismsubstantiv~en, ~ermechanism; i ur o.d. äv. works (pl.)anordning contrivance; sak gadget
anordningsubstantiv~en, ~ararrangement; mekanism äv. contrivance, device, appliance
mekaniksubstantiv~enlära mechanics (sg.), äv. bildl.; mekanism mechanism äv. bildl.; piano~ o.d. action
justeratransitivt verb~de, ~tadjust; instrument regulate, set…right; mekanism true up; mått el. vikt gauge, verifyprotokoll check, confirm, approvesport., skada injurehan blev justerad he was injured
2 hakatransitivt verb~de, ~thaka av unhook, unhitch; dörr o.d. unhingehaka fast ngt hook (hitch) sth on, fasten sth <i (vid) to>ärmen hakade fast i en spik …[got] caught on a nailhaka sig fast cling <vid to>hakangt hook (hitch)…on; t.ex. grind hang…; bildl. el. t.ex. idé catch on to, pick up; följa med come alonghaka upp ngn i ishockey hook sbhaka upp sig om mekanism o.d. get stuck; om t.ex. blixtlås äv. get caughtdet har hakat [upp] sig någonstans bildl. there's a hitch somewherehaka upp sig på detaljer om person worry about (get hung up on) details
verksubstantiv~et, =arbete:allm. work; abstr.el.i högre stil äv. labour; dåd äv. deed; speciellt om litterärt o. konstnärligt ~ work, production; koll. äv. oeuvreallt detta är hans verk all this is his handiwork (work) (framför allt neds. doing)samlade verk pl. collected worksett ögonblicks verk the work of an instanti själva verket in reality, actually; faktiskt as a matter of fact, in actual factsätta…i verket carry out, put…into execution (effect), put…into (in) practice; förverkliga realizegå (skrida) till verket go (set) about it (the thing el. the work osv.)ämbetsverk [civil service] departmentfabrik workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasom t.ex. såg~ milltekn., t.ex. i ur works (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmekanism mechanism
© NE Nationalencyklopedin AB