Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mekaniskadjektiv~tmechanical äv. bildl.mekaniska leksaker drivna med fjäder clockwork toysmekanisk verkstad engineering workshop
vispsubstantiv~en, ~arwhisk; mekanisk äv. beater; av ståltråd äv. whip; elektrisk [hand]mixer
brandstegesubstantiv~n, -stegarenklareel.fastmurad fire ladder, fire escape; mekanisk extension ladder
vägsubstantiv~en, ~areg. (anlagd) road; framför allt mera abstr. o. bildl. el. vanl. way; rutt äv. route; färd~,resa journey; gång~ walk; åk~ drive, ridedygdens väg the path of virtueen timmes väg [att gå (köra)] härifrån one hour's walk (drive) from herevägen till lycka och framgång the way (road) to…allmän väg public roadhär skils våra vägar this is where our ways partdet är lång vägtill it is a long way…det märks lång väg (långa vägar) it stands out a mile; bildl. äv. you can see it a mile awayär det här rätta vägen till…? is this the right way to…?, is this right for…?bana väg för clear (bildl. pave) the way <för for>bryta nya vägar bildl. break new ground, strike out new pathsgå (resa) sin väg go away, leavegå din väg! go away!gå sin egen väg (sina egna vägar) go one's own waygår (ska) du samma väg som jag? are you going my way?vilken väg gick de? which way did they go?, which road did they take?vägen fram walk along the roadvägen rakt fram go (walk) right on, follow the road (resp. path)det gick vägen! vard., det lyckades it worked (clicked)!om ni har vägarna förbi if you happen to be coming this way (in this direction)jag hade vägarna förbi I was [just] passing byspärra vägen för ngn bar (block) sb's wayvart ska du ta vägen? where are you going (off to)?; iron. o.d. where do you think you're going?vart har hon (boken) tagit vägen? where has she (the book) gone (got to)?, what's become of her (the book)?jag vet inte vart jag ska ta vägen I don't know where to go; bildl. I don't know what to dovisa ngn vägen show sb the wayvisa vägen show (lead) the way äv. bildl.
med föreg. prep.:i väg adv. offbära i väg, se bära avunder bärage sig i väg, se ge sig avunder gekomma i väg, se komma ivägunder kommastå i vägen för ngn stand in sb's way äv. bildl.; skymma stand in sb's lightnågot i den vägen something like that (it), something of the sort, something in that linevara på väg till… be on one's way to…; om fartyg äv. (vara destinerad till) be bound for…följa ngn en bit på väg[en] accompany sb part (a bit) of the wayundervägen såg vi… on the (our) way (under färden as we went along) we saw…på den vägen är det vard., så förhåller det sig that's how (the way) it isstanna (mötas äv. bildl.)på halva vägen stop (meet) halfwayfortsätta på den inslagna vägen continue on the career (course) that one has entered uponhan är på god väg att bli ruinerad vanl. he is well on the road to (is heading straight for) ruinjag var [just] på väg att säga det I was about (was just going) to say it; var nära att I was on the point of saying itpriserna är på väg uppåt prices are on the increasepå elektronisk väg electronicallypå mekanisk väg mechanically, by mechanical meansfå veta ngt på privat väg …from a private source, …privatelyvara [inne] på rätt väg be on the right track äv. eg.inte på långa vägar not by a long way (vard. chalk)hur ska man gå till väga? …set (go) about it?gå ur vägen för ngn go (get) out of sb's way, keep clear of sbur vägen! get out of the way!, stand aside!det skulle inte vara ur vägen om… it would not be a bad thing if…vid vägen vägkanten on (by) the roadside
© NE Nationalencyklopedin AB