Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

medverkandeadjektivoböjl.contributorysubstantiven ~, pl. =, de medverkande vid konsert o.d. the performers (solisterna the soloists); i pjäs o.d. the actors; allm. äv. those taking part
deltagandeadjektivoböjl.medkännande sympathetic, sympathizing…substantiv~t (jfr delta, ); taking part osv., participation; medverkan cooperation; bevistande attendance <i at>; anslutning turnoutdeltagandet i valet var livligt polling was heavyen ~, pl. =medverkandede deltagande the participants osv.; jfr deltaga, deltagare~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmedkänsla sympathy
© NE Nationalencyklopedin AB