Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

medverkaverbbidraga contribute <it.ex. tidningskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto; till to>; delta take part <i in>; hjälpa till assist <i, vid, till in>
delaktigadjektivvara delaktig i a) medverka i beslut etc. participate in b) i brott etc. be implicated in, be mixed up in
filmaverbgöra film, göra film av filmmedverka i film act in filmsvard., låtsas sham, fake, pretendfotb. etc., falla avsiktligt, för att få ett straff take a dive
© NE Nationalencyklopedin AB