Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

medtävlaresubstantiv~n, =competitor äv. sport., rival <om for>
rivalsubstantiv~en, ~errival <om for>; medtävlare äv. competitor <till en plats for…>
jämbördigadjektiv~tjämngod …equal in merit, equal <med to>, …of equal merit <med with>, …in the same class <med as>utan jämbördiga medtävlare without [any] competition
farligadjektiv~tdangerous <för for, to>; farofylld …fraught with danger, perilous; äventyrlig hazardous, riskyen farlig medtävlare (sjukdom) a dangerous competitor (disease)det är farligt att (+ inf., äv.) it is not safe to + inf.det är inte [så] farligt it is not so bad [after all]; det gör ingenting it doesn't matter; det gör inte ont it won't hurt you'faslig' awful
© NE Nationalencyklopedin AB