Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mediumsubstmedium
halvstoradjektivmedium-sized, medium
medelstorleksubstmedium size
mellanstorleksubstmedium size
mellanölsubstmedium-strong beer
mellanvågsubstradio. medium wave
halvtorradjektivom vin medium dry
halvsötadjektivom vin medium sweet
medelstoradjektivmedium-sized, middle-sized
folkölsubstungefär medium-strong beer
© NE Nationalencyklopedin AB