Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läkemedelsubstmedicine, drug
rättsmedicinsubstforensic medicine
medikamentsubstmedicine
medicineraverbtake medicine
profylaxsubstpreventive medicine, prophylaxis
naturläkemedelsubstnature-cure medicine
hostdämpandeadjektivhostdämpande medicin medicine that relieves coughs
medicinsubstmedicine <mot, för for>få smaka sin egen medicin get a taste of one's own medicine
underverksubstmiracle, wondersmedicinen gör underverk the medicine works wonders
verkaverbhandla el. arbeta work, actverka för work forgöra verkan work, actmedicinen verkade inte the medicine had no effectförefalla seem, appearverka barnslig seem childish
© NE Nationalencyklopedin AB