Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

medföraverbha till följd involve; vålla bring about; leda till lead tomedföra ngt om person carry (take) sth along with one; hitåt bring sth along with oneom tåg, båt:passagerare convey, take; post etc. carry
anledningsubstskäl reason <till for>anledningen till att… the reason why…ge anledning till cause; medföra lead toav vilken anledning for what reasonmed anledning av on account of, owing tomed anledning av Ert brev with reference to your letter
erbjudaverbofferhan erbjöd museet att köpa tavlan he offered the museum a chance to buy the picturehon erbjöd mig att få bo hos henne she offered to let me stay with hermedföra presentdet erbjuder vissa svårigheter it presents certain difficultiesså snart tillfälle erbjuder sig as soon as an opportunity ariseshan erbjöd sig att göra det he offered to do it
© NE Nationalencyklopedin AB