Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

medföddadjektiv-föttspeciellt med., om t.ex. blindhet congenital <hos in>; friare om talang el. egenskap o.d. native, innate, inborn, naturalmedfödda egenskaper biol. inherited charactersdet är medfött [hos honom] he was born with it, it comes natural to him
ärvdadjektivärvtinherited; medfödd hereditaryärvda kläder äv. hand-me-downs
inneboendeadjektivoböjl.naturlig el. medfödd inherent; egentlig intrinsicvara inneboendebo hos ngn lodge with sbsubstantiven ~, pl. =lodger; amer. äv. roomer
ursprungligadjektiv~tursprungs- original; först [i sitt slag] äv. primordial; medfödd innateden ursprungliga anledningen the primary causenaturlig natural, simple, ingenuous; primitiv pristine
naturligadjektiv~tallm. natural; medfödd äv. innate, native, inborn; självklar äv. self-evident, obviousdö en naturlig död äv. jur. die from natural causesav naturliga skäl for obvious reasonsett porträtt i naturlig storlek a life-size…naturligt urval biol. natural selectionnaturlig väg by natural means, naturallydet naturligahade varit att gå the natural thing…
© NE Nationalencyklopedin AB