Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

genomprepositionthrough; via via, by way of; medelst by, by means of; på grund av through, owing tokasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the windowgenom hans hjälp thanks to his assistancegenom en olyckshändelse through an accident
© NE Nationalencyklopedin AB