Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meddelandesubstbudskap message <om of>; underrättelse information <om of, about>, news <om about, of>; tillkännagivande announcement <om about, of>; nyhetsmeddelande report <om on>ett meddelande underrättelse a piece of information, a piece of newsmeddelande om be informed of
anslagsubstmeddelande noticepenningmedel grant, allowancebevilja ngn ett anslag make sb a grantpå tangent touch
notissubstmeddelande etc. notice; i tidning news item; tillkännagivande announcementinte ta notis om take no notice of
© NE Nationalencyklopedin AB