Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

meddelaverbmeddela ngn inform sb <ngt of sth>; ge besked let sb knowfrån London meddelas att… it is reported from London that…
underlåtaverbhan underlät att meddela oss he failed to inform us
härmedadverbherebyhärmed bifogas enclosed please findhärmed får jag meddela att… I hereby wish to inform you that…i samband härmed in this connection
ropaverbcall < for>, call out < for>, cry; högre shout < for>ropa efter ngn call out after sb; tillkalla call out to sb, call sbropa på hjälp call for help; tele. call up
verb och partikelverbropa ngn till sigcall sbropa uppnamn read out, call overropa utmeddela call out, announce
© NE Nationalencyklopedin AB