Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

medarbetaresubstantiv~n, =medhjälpare collaborator; kollega colleague; mera eg. co-worker; i tidning el. bokverk o.d.:tillfällig contributor <i to>; redaktör editor; redaktionsmedlem member of the staff <i of>från vår utsände medarbetare from our special correspondentkonstnärlig medarbetare art (artistic, design) contributor
utsändadjektiv-säntvår utsände medarbetare our special correspondent
2 deltaintransitivt verb-tog, -tagitmedverka m.m. take part; mera litterärt participate; som medarbetare collaboratedelta i ansluta sig till el. instämma i äv. join, join in (jfr ex. nedan); vara medlem[mar] av äv. be a member (resp. members) ofdelta aktivt i take an active part indelta i arbetet äv. share (join) in the workdelta i debatten (samtalet) äv. join [in] the debate (conversation)delta i en expedition äv. join in (be a member resp. members of) an expeditiondelta i sällskapslivet be (mix) in (go into) societydelta i ett val take part in an electionnärvara be present <i at>delta i bevista attenddelta i en kurs attend a coursedelta i dela share [in] <ngns glädje sb's joy>delta i ngns sorg sympathize with sb in his (her) sorrowdelta i ta sin andel av share, share in
© NE Nationalencyklopedin AB