Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

maximumsubstmaximumpl. äv. maxima
maximibeloppsubstmaximum amount
maximihastighetsubstmaximum speed, top speed
maximaladjektivmaximummaximal otur the maximum of bad luck, real bad luck
maxsubstvard. maximumtill max as much as possible, to the maximum extent; vard. to the maxbåten tar max 100 personer the boat takes a maximum of 100 peoplemax 1 000 kronor not more than 1000 kronor; vard. 1000 kronor max
hastighetsubstfart speed; snabbhet rapidityhögsta tillåtna hastighet the speed limit, the maximum speedmed en hastighet av at a speed ofbrådskai hastigheten glömde han… in his hurry he forgot…
1 strängadjektivhård el. omild severe; bestämd el. noga strict; bister el. allvarlig stern, austerelagens strängaste straff the maximum penaltyvara sträng mot be severe; mot barn be strict with
taksubstyttertak roof; innertak ceilingha tak över huvudet have a roof over one's headrummet är högt i tak the room has a high ceilinghan gick i taketblev rasande när han hörde det he hit the roof when he heard itmaximum, t.ex. pristak ceilingsätta ett tak för impose a ceiling on; för utgifter cap
© NE Nationalencyklopedin AB