Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

maximumsubstantiv~et, =maxim|umpl. vanl. -anå sitt maximum reach its maximum, reach its (a) peak, culminate
maximibeloppsubstantiv~et, =maximum amount
maximitemperatursubstantiv~en, ~ermaximum temperature
nyttolastsubstantiv~en, ~ermaximum load, payload
maximaladjektiv~tmaximal; (attr.) maximum…vara maximal be at a maximummaximal otur the maximum of bad luck, awful bad luck
maxtaxasubstantiv~n, -taxorvard. maximum rate (charge)
maximihastighetsubstantiv~en, ~ermaximum (top) speed; fartgräns speed limit
maximigränssubstantiv~en, ~erhighest (maximum) limit (level)
maximiprissubstantiv~et, = el. ~ermaximum price, ceiling [price]
maximaltadverbat most, as a maximumbåten tarmaximalt 15 personer …a maximum of 15 people
© NE Nationalencyklopedin AB