Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 mattadjektivoböjl.substantiv~enschack. mate, checkmategöra ngn matt mate (checkmate) sb[schack och] matt ! [check]mate!
1 mattadjektiv=kraftlös faint <avt.ex. hungerskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswitht.ex. svältskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; svag el. klen weak, feeble samtliga äv. bildl. om t.ex. försök, intressekänna sig matt feel faint (utmattad exhausted, done-up, 'hängig' out of sorts)för ögat:om t.ex. yta el. guld el. målarfärg el. papper (speciellt foto.) matt; mattslipad el. om t.ex. glas el. silver frosted, ground; glanslös dull, dead; om t.ex. hår el. öga lustreless
mattpoleradadjektiv-polerat, ~e (attr.)matt-finished
slakadjektiv~tinte spänd slack; matt feeble, weak
matthetsubstantiv~enfaintness, weakness etc.; jfr matt; trötthet äv. lassitude, enervation
schacksubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasspel chess~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashot mot kungen i schack checkstå i schack be in checkoböjl.hålla…i schack bildl. keep…in checkinterjektioncheck!schack och matt! checkmate!adjektivoböjl.göra ngn schack och matt checkmate sb
silversubstantivsilvretskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassilverdrivet (matt) silver chased (frosted) silvergammalt (rent, äkta) silver old (pure, sterling) silversilvret, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport., andra plats silver medalta silver take silver, take a silver medal
mattasintransitivt deponensverbmattades, mattatsmattas [av] bli mattare (svagare) become weaker etc.; jfr matt; om färg, glans o.d. fade; bildl.:om t.ex. intresse flag; om kurs weaken; om t.ex. trafik slacken [off]; om blåst abate
© NE Nationalencyklopedin AB