Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

matreceptsubstantiv~et, =recipe
beräknatransitivt verb~de, ~tallm. calculate; uppskatta estimate <till at>; genom beräkning fastställa determine; räkna ut compute; anslå el. t.ex. viss tid för ngt allowberäkna…per person i matrecept allow…per personnär beräknar du vara färdig? when do you expect to be finished?huset beräknas vara färdigt den 3 juni the house is expected to be ready (finished) June 3rd
© NE Nationalencyklopedin AB