Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

materialsubstmaterial; råmaterial etc. materials (pl.)
självinstruerandeadjektivsjälvinstruerande material self-instructional material
råvarasubstraw material
polyestersubsttyg el. material polyester
galonsubstGalon®, plastic-coated material (fabric)
sovraverbt.ex. material sift, sort out
stoffsubstmaterial material, stuff; innehåll i bok etc. subject-matter
spånskivasubstmaterial chipboarden spånskiva a sheet of chipboard
1 modellerasubstmodelling clay; plastiskt material plasticine
vävsubstweb; material fabric, woven fabric; vävnadssätt weave
© NE Nationalencyklopedin AB