Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

massasubsten massa el. en hel massa mängd a lot, quite a lotmassor av (med) lots ofpappersmassa etc. pulp
smetsubstblandning el. kaksmet mixture; pannkakssmet, flottyrsmet etc. battergrötlik massa sticky mass
hysssubsthon hade en massa hyss för sig she was up to some mischief
© NE Nationalencyklopedin AB