Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

maskinsubstmachine; motor, ångmaskin etc. enginemaskiner maskinanläggning machinery (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplant (sing.)för full maskin sjö. at full speedarbeta för full maskin work full steam
ordbehandlaresubstmaskin word processor
demonteraverbfabrik, maskin dismantle
spjällsubsti eldstad damper; i maskin throttle valve
stillaståendeadjektivom t.ex. fordon stationary; om maskin idle
betjänaverbserve; uppassa attend, attend on; vid bordet wait on; sköta t.ex. maskin operate, work
2 dunksubstbankande thumping; om puls, maskin etc. throb, throbbingslag el. knuff thump
1 axelsubstgeogr. el. polit. axispl. axeshjulaxel axle; i maskin shaft
skrivfelsubstslip of the pen; på maskin el. data typing-error
skötselsubstvård care; av sjuka nursingledning management; av t.ex. hushåll runningav t.ex. bil service; av t.ex. maskin maintenance
© NE Nationalencyklopedin AB