Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

maskinsubstantiv~en, ~erallm. machine; motor el. ång~ o.d. enginemaskiner maskinanläggning machinery (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplant (sg.)för egen maskin sjö. by its (resp. their) own engines; bildl. on one's own steam, without helpför full maskin sjö. at full speed; friare on all cylinders, in top geararbeta för full maskin work full steamskriva [på] maskin type
gräsklipparesubstantiv~n, =maskin lawn mower
robotsubstantiv~en, ~armaskin robot; mil. [guided] missile
nedslitenadjektiv-slitet, -slitnaworn down; om maskin run-down
tystgåendeadjektivoböjl.om maskin o.d. silent[-running], noiseless
renskrivningsubstantiv~en, ~armaking (the making of) a fair copy; på maskin copy-typing
valsverksubstantiv~et, =tekn.:verk rolling-mill; maskin laminating rollers (pl.), för papper pressing rollers (pl.)
vävstolsubstantiv~en, ~arloom; hand~ äv. handloom; maskin~ äv. power loom
spjällsubstantiv~et, =i eldstad damper; i maskin throttle valve; förgasarventil vanl. throttle
surrsubstantiv~etljud hum, buzz; av insekter el. maskin äv. drone; vinande whir
© NE Nationalencyklopedin AB