Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

maskeringsubstantiv~en, ~armaskerande masking etc.; jfr maskerakonkr. samt bildl. mask; speciellt mil. camouflage; förklädnad disguise; teat. o.d. make-up
2 masksubstantiv~en, ~erallm. mask; mil.el.bildl. äv. screen; bildl. äv. disguise, cloak; data., maskering mask; skönhets~ el. ansikts~ äv. [face (mud)] pack; teat. o.d. make-uphålla masken spela ovetande o.d. not give the show away; hålla sig för skratt keep a straight facekasta masken el. låta masken falla throw off one's mask
© NE Nationalencyklopedin AB