Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

marschsubstantiv~en, ~ermarch äv. mus.vara på marsch be on the marchinterjektionmarch!framåt marsch! forward, march!höger och vänster om marsch! dismiss!på stället marsch! mark time!marsch pannkaka! vard. off you go at once!
ansträngandeadjektivoböjl.strenuous, taxing, trying, hard; om marsch o.d. stiffett ansträngande träningspass a strenuous training sessiondet är ansträngande för ögonen it is a strain on the eyes
taktsubstantiv~en, ~ertempo:mus. time; fart pace, ratemarkera takten mus. set (mark) the timehålla takten keep pace (mus. time)slå takten beat timestampa takten beat time with one's footöka takten increase the pace (speed)gå i takt keep (walk) in stepslå av på takten slow down, decrease the pacekomma ur takt vid marsch get (fall) out of step; mus. get out of timerytmisk enhet bar; versfot foot; motor. strokefinkänslighet tact[fulness]; hänsyn delicacy, discretion
ställesubstantiv~t, ~nallm. place; plats el. fläck äv. spot; egendom äv. estate; hus äv. house; matställe äv. restaurant; passus i skrift o.d. passagegöra på stället marsch mil. mark timepå alla andra ställen everywhere elsepå alla möjliga och omöjliga ställen here, there and everywhere; in all sorts of placespå ett (något) annat ställe in some other place, somewhere elseskratta på rätt ställe …in the right placepå en del (sina) ställen in [some] places, here and there
i uttr. med prep. 'i':i stället instead; i gengäld in return, in exchange[om jag vore] i ditt ställe skulle jag… in your place (if I were you) I would…komma i ngns ställe come instead of sb; ersätta ngn take sb's place, replace sbi stället för instead of <att gå going>; som ersättning in [the] place of; såsom by way of
framåtadverbahead äv. bildl.; vid rörelseverb äv. along; vidare onward[s], forward[för (under)] flera månader framåt for several months ahead (to come)[för (under)] två månader framåt for the next two monthsett steg framåt a (one) step forwardta ett stort steg framåt make a great stride forward äv. bildl.fortsätt framåt! keep straight on!framåt göra framsteg el. utvecklas go ahead, progressvara riktad framåt be pointed forwardluta sig framåt lean forwardse (titta) [rakt] framåt look straight forward (on)man måste se framåt mot framtiden you have to look aheadprepositionfram emot [on] toward[s]framåt eftermiddagen towards afternooninterjektiononward!, forward!framåt marsch! forward, march!adjektivoböjl.vard.vara [mycket] framåt [av sig] be very go-ahead
© NE Nationalencyklopedin AB