Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

manspersonsubstantiv~en, ~ermanpl. menmale
herresubstantiv~n, herrarmansperson a) allm. gentle|manpl. -menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menhöga herrar important people; pampar bigwigs, VIPs b)i tilltal utan följande personnamnvill herrn (artigare min herre) vänta? would you mind waiting, sir (Sir)?mina [damer och] herrar! [ladies and] gentlemen!100 meter bröstsim för herrar the men's…
herrsom titel framför personnamn (ibland framför annan titel) a) allm. Mrherr Ek Mr Ekherr talman (ordförande, president)! Mr Speaker (Chairman, President)! b)i brevutanskrift o.d.:Herr Bo Ek Mr Bo Ek; ibland mera formellt Bo Ek Esq.
i speciella betydelser:härskare master; i vissa fall lord; husbonde master; ägare master, ownerherrn i huset the master of the housesådan herre sådan hund like master like dogvara sin egen herre be one's own master (om kvinna vanl. mistress), be a free agent, be independentvara herre i sitt eget hus be master in one's own housevara herre på täppan rule the roostvara herre över situationen be master of the situation, have the situation well in hand (under control)
Herren the LordHerre! O Lord!herre gud! vard. Oh my God!, Good Heavens (God)!i (på) många herrans år for ages [and ages], for donkey's yearsvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth…?
© NE Nationalencyklopedin AB