Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 mansubstmanpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasbesättningsman, arbetare handhans närmaste man his right-hand mantredje man jur. third partyper man per person, per headmake husband
1 mansubstpå djur mane
3 manpronomenden talande inbegripen one; 'vi' we; spec. i talspråk, anvisningar etc. you; 'folk' people; 'de' theyförr trodde man att… people used to think that…man påstår att… it is said that…, they say that…
PR-mansubstPR officer, public relations officer
muskelknuttesubstvard. muscle-man, man mountain
punktmarkeringsubstsport. man-to-man marking
enmansföretagsubstone-man firm
bemannaverbmanbemannad manned
ynglingsubstyouth, young man
korvgubbesubsthot-dog man
© NE Nationalencyklopedin AB