Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mammasubstmother <till of>; vard. ma, mum; amer. mom; barnspr. mummy; amer. mammyleka mamma, pappa, barn play mothers and fathers
nyssadverbhan anlände nyss he arrived just nowhan har nyss anlänt he has just arrivedmamma har nyss fyllt 50 my mother has just turned 50
© NE Nationalencyklopedin AB