Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

malligadjektivstuck-up, cocky
sturskadjektivnäsvis cheeky; fräck insolent, impudent; mallig stuck-up
högfärdigadjektivvain, conceited <över about>, proud <över of>; mallig stuck-up
viktigadjektivimportant <för to>; väsentlig essential <för to>det viktigaste är att… the most important thing is to…högfärdig self-important; mallig stuck-upgöra sig viktig give oneself airs
drygadjektivsom räcker länge lasting; väl tilltagen ample; rågad heapeddryga böter a heavy fine (sing.)en dryg timme a good hour, a full hourdet här kaffet är drygt this coffee goes a long wayom person:mallig stuck-up
© NE Nationalencyklopedin AB