Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

maktsubstpower; våld forceha makten be in powersätta makt bakom ordet back up one's words by forcedet står inte i min makt att (inf.) it is not in my power to (inf.)med all makt with all one's mightsitta vid makten be in power
krigförandeadjektivkrigförande makt belligerent
utövaverbt.ex. makt exercise; inflytande exert; t.ex. välgörenhet, yrke practise; t.ex. verksamhet carry on
väldesubstrike empiredet romerska väldet the Roman Empiremakt domination
utövningsubstt.ex. av makt exercise; t.ex. av yrke practice; t.ex. inflytande exertion
herraväldesubstmakt dominationstyrelse rule <över over>; behärskning masterykontroll control <över of>förlora herraväldet över bilen lose control of the car
våldsubstvåldsamhet violence; makt power; tvång force, compulsionyttre våld violencebruka våld use force <mot against>, use violence <mot against>vara i ngns våld be in sb's power, be at sb's mercymed våld by force
© NE Nationalencyklopedin AB