Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

makesubstmaken till den här handsken the other glove of this pairi äktenskapmake el. äkta make husbandäkta makar husband and wifemotstycke match, equaljag har aldrig hört (sett) på maken! well I never!
sminkningsubstmake-up
väsnasverbmake a noise, make a fuss
debuteraverbmake one's debut
bilmärkesubstmake of car
fantasivärldsubstmake-believe world
propageraverbmake propaganda <för for>
stojaverbmake a noise, be noisy
fabrikatsubstvara manufacture, producttillverkning make
hånaverbmake fun of, scoff at
© NE Nationalencyklopedin AB