Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

majssubstantiv~enspec. bot. maize; spec. kok. sweetcorn; amer. [sweet]corn; som foder och för dekoration Indian corn
majskornsubstantiv~et, =grain of maize etc.; jfr majs
© NE Nationalencyklopedin AB