Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

majorsubstmajor
huvudledsubstmajor road
generalmajorsubstmajor-general
dursubstmusik. majorgå i dur be in the major key
motortrafikledsubstungefär main arterial road, major road
elitseriesubstelitserien the premier league, the super league; amer. the major league
störreadjektivlarger, bigger, greater etc.; se storstörre delen av… most of…till större delen for the most part, mostlyett större krig relativt stort a major waren större summa relativt stor a big sum, a large sum
© NE Nationalencyklopedin AB