Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

magesubststomach; vard. tummyha dålig mage have a weak stomachha ont smärtor i magen have a stomach ache; vard. have a belly achevara hård (trög) i magen be constipatedjag är lös i magen I've got diarrhoea
buksubstbelly, abdomenstor mage paunch
krångligadjektivsvår difficult; invecklad complicated; besvärlig troublesome; kinkig awkward; dålig, t.ex. om mage weak
2 fastasubstfastande fastingtre dagars fasta a fast of three daysfastan fastlagen Lent
verbfastfastande mage on an empty stomach
© NE Nationalencyklopedin AB