Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

magasinsubstantiv~et, =förrådshus storehouse; lagerel.möbelmagasin warehousepå skjutvapen magazinetidskrift el. tv-program magazine
lagerchefsubstantiv~en, ~erstores (storeroom, magasin warehouse) manager, head stores-clerk
lagerlokalsubstantiv~en, ~erstockroom, storeroom[s (pl.)], storage room[s (pl.)]; magasin warehouse
varulagersubstantiv-lagret, =lager av varor stock, stock-in-tradeförnya sitt varulager restock [one's goods]magasin warehouse
1 lagersubstantivlagret, =förråd stock <av, i of>; stort beredskaps~ stockpile; lokal: rum stockroom, storeroom[s (pl.)]; magasin warehouseså långt lagret räcker while stocks lastsälja från lager …from stockha…i (på) lager have…in stock (on hand); bildl. have a stock of…hämta ngt på lagret …from the stockroomlägga…på lager lay (put)…in stock, stock upskikt:allm. layer äv. kok.; av målarfärg coat, layer; sociol. strat|umpl. -askiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasgeol. äv. bed, strat|umpl. -ade breda lagren the broad mass (sg.) of the people, the massesöversta lagret the top layerklä sig i lagerlager dress in different layers of clothingtekn. bearing
© NE Nationalencyklopedin AB