Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

m.m.förk. för med meraand so on; och andra saker and other things
genrepsubstvard., teat. m.m. dress rehearsal
degsubstdoughsmördeg, pajdeg m.m. pastry
underhållningsbranschensubstteater m.m. show business; vard. show biz
fjärrkontrollsubsttill tv m.m. remote control; vard. zapper
gallersubstskyddsgaller gratingi bur, cell m.m. bars (pl.)
ställsubstställning stand; för disk, pipor m.m. rack
bäraresubstcarrier; av namn, bår m.m. bearerstadsbud porter
anmärkaverbyttra remarkkritisera m.m. criticize <på ngn sb; på ngt sth>, find fault < with>
intaverbplats m.m. take; försätta sig i, t.ex. liggande ställning place oneself in; ha, t.ex. en ledande ställning occupy, hold, have; t.ex. ståndpunkt take uperövra take, capturemåltid etc. have, eatfascinera, fängsla captivate
© NE Nationalencyklopedin AB