Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

msubstantivm:et, mskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbokstav mutt.em (förk. för meter) m
motorfartygsubstantiv~et, =motorshipförk.M/SMSskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasmotor vesselförk.MV
havsytasubstantiv~nsurface [of the sea]1000 m över havsytan …above sea level
juristexamensubstantiv=, en, -examinaMaster of Laws [degree]förk.LL M
kvadratsubstantiv~en, ~ersquarekvadraten2 är 4 the square of…2 m i kvadrat 2 m. square3 [upphöjt] i kvadrat 3 squared, 3 raised to the second power
metersubstantiv~n, = el. metrar (förk.m)metre (amer. meter)förk.m; eng. motsv. äv. yard (ung. 90 cm)2 metertyg two metres of…två meters höjd a height of two metres80 kronor metern …a metre
1 häcksubstantiv~en, ~arplanterad hedgebilda häck bildl. form a lanevid häcklöpning hurdle110 m häck 110 metres hurdleslöpa häck hurdle
ombordadverbon board, aboardombordm/s Mary on board the…omborden båt, ett flygplan go on board…, board…ombord go on board, go aboard, embark
rekordsubstantiv~et, =record äv. bildl.svenska rekordet i 1500 m löpning the Swedish 1500 metres record in runningslå rekord i (på) ngt beat (break, cut) the…record; bildl. beat the record for…sätta [nytt] rekord set up a [new] record
havsubstantiv~et, =sea; världshav oceanbildl.Röda havet the Red Seapå andra sidan havet across the sea[som] en droppe i havet a drop in the oceanhavet till sjöss at seavistas vid havet …at the seaside, …by the seaen stad vid havet a town [situated] by the sea, a seaside town500 m över havet …above sea level
© NE Nationalencyklopedin AB