Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mötaverbmeet; råka på come across; spec. röna meet with
trotsaverbdefy; djärvt möta, t.ex. stormen bravedet trotsar all beskrivning it is beyond description
motståndsubstresistance, oppositiongöra motstånd mot offer resistance tomöta starkt motstånd meet with strong resistance
träffaverbmöta meet; händelsevis run acrossjag hoppades att träffa honom hemma I had hoped to find him at hometräffas direktör B.? is Mr. B. in?; i telefon can I speak to Mr. B.?träffa möta el. råka på meet with, come across, run acrossej missa hit; slå till strikeinte träffa missträffa ett avtal come to an agreementträffa ett val make a choice
trappasubstinomhus stairs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslängre staircaseen trappa a flight of stairsen trappa upp uppstairsbo en trappa upp live on the first floor; amer. live on the second floormöta ngn i trappan meet sb on the stairsutomhus steps (pl.)en trappa a flight of steps
verbtrappa ned de-escalatetrappa upp escalate
halvadjektivhalfen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursmöta ngn på halva vägen meet sb half-wayklockan halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv fem twenty-five past five
© NE Nationalencyklopedin AB