Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mönstersubstpattern
mallsubstmönster pattern
formgivningsubstdesigningmodell, mönster design
schablonsubstmönster pattern, modelklichéartad cliché; om person stereotype
förebildsubstmönster, modell model; urtyp prototype <för, till of>tjäna som förebild serve as a model
enfärgadadjektivden är enfärgad it is in one colourett enfärgat tyg utan mönster a plain material
1 klippaverbcut; gräs mowməʊbiljett clip; putsa, t.ex. skägg, häck trimklippa till mönster etc. cut outklippa till ngn land sb oneklippa sig få håret klippt have one's hair cut
© NE Nationalencyklopedin AB