Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

möjligenadverbpossibly; kanhända perhapskan man möjligen få träffa… is it possible, I wonder, to see…har du möjligen en hundralapp på dig? do you happen to have a hundred kronor?
© NE Nationalencyklopedin AB