Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mödasubstbesvär pains (pl.)troublegöra sig möda take pains, take troubleendast med möda kunde han göra det only with difficulty could he do it
kampsubststrid fight, battlemöda struggle <om, för for>
3 skyverbshuninte sky någon möda spare no painsinte sky någonting stick at nothing
svårighetsubstdifficulty; möda hardship; besvär trouble; hinder obstaclesvårighet att göra ngt difficulty in doing sth
bortkastadadjektiv (se äv. kasta bortunder kasta)bortkastade pengar a waste of moneybortkastad tid waste of timebortkastad möda a waste of effort
besvärsubstinconvenience, bother; möda hard worktack för besväret! thanks very much for all the trouble you have takenbli (vara) till besvär be a bother, be a nuisancedet är inte värt besväret it is not worth whilejur. appeal <över about>
släpaverbdra drag; med möda haul; längs marken trailsläpa fötterna efter sig drag one's feetgå med släpande steg shuffle alongsläpa efter lag behindsläpa fram ngt ur källaren drag sth out of the cellarsläpa med sig ngt drag sth about with onesläpa på ngt bära på lug sth along
© NE Nationalencyklopedin AB