Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

måttfulladjektiv~tallm. moderate; i mat o. dryck äv. temperate; sansad (om person)el.diskret (om stil) sober
måttfullhetsubstantiv~enmoderation; temperance; sobriety; jfr måttfull
återhållsamadjektiv~t, ~mabehärskad restrained; måttfull moderate, temperate; i mat o. dryck äv. abstemious
behärskadadjektiv-härskat, ~eself-controlled, restrained; måttfull moderate; sansad self-restrained, self-contained, self-possessedbehärskad optimism guarded (cautious) optimism
© NE Nationalencyklopedin AB