Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

måttbandsubstantiv~et, =measuring-tape, tape measure
mätatransitivt verbmätte, mättmeasure <medmåttbandskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknasefter (med)ögonmåttbådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>; beräkna calculate; lantmät. surveymäta ngn med blicken look sb up and downmäta upp a) ta mått på measure [up], take the measurements of; lantmät. survey b) t.ex. mjölk measure out; t.ex. tyg measure offmäta ut, jur.se utmätaintransitivt verbmätte, mätthålla ett visst mått measurehan mäter 1.80 [i strumplästen] he stands…[in his socks]reflexivt verbmätte, mätthan kan inte mäta sig med… he cannot match (jämföras compare with)…
© NE Nationalencyklopedin AB