Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 måttatransitivt verb~de, ~tmåttaett slag mot aim…atintransitivt verb~de, ~tsikta take aim <mot (åt) at>
1 måttasubstantiv~nmoderationdet är ingen måtta på vad han begär (hans krav) there is no limit to his demandsnågon måtta får det vara enough's enough, there's got to be a limit somewheremed måtta moderately, in moderation, sparingly
sanssubstantiv~enmedvetandemista sansen lose consciousness, become unconsciouskomma till sans [igen] recover one's senses, come roundfattning o.d.med (utan) sans och måtta in (without any) moderation
2 slagsubstantiv~et, =utdelat av personel.bildl. el. allm. blow; i spel stroke, hit; med handen äv.:med handflatan slap, smack; med knytnäven punchett hårt slag [för ngn] bildl. a hard (heavy) blow [to…]slå ett slag för… strike a blow for…det är ett slag i ansiktet [på ngn] bildl. it is a slap (smack) in the face (eye) [for…]ett slag i luften bildl. an empty gesture, a waste of effortgöra slag i saken slå till bring matters to a headvara i (ur) slag be in (be out of) formi ett slag bildl. all at onceslag i slag in quick (rapid) successionmåtta (rikta) ett slag mot aim (direct) a blow atrytmisk rörelse beat; hjärtats o. pulsens äv. throb; maskindelsel.ving~ strokeslag pl.:t.ex. vågornas el. hjärtats beating (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashjärtats äv. throbbing (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspendels oscillation (sg.)klockslag strokeslaget on the stroke; punktligt äv. punctually, on the dotslaget tre on the stroke of three, at three [o'clock] sharpvarv turn; tekn. revolutionporten är låst med dubbla slag …with a double turn of the keytag el. stundett slag under (på) en kort stund for a moment (a little while); en tid for a timevänta ett slag! …a moment (minute, sec)!, hang on!mil. battleslaget vid Lund the battle of…ge slaget förlorat give up the fight äv. bildl.med. apoplexyslag vanl. have a stroke (an apoplectic stroke); vard. have a fitskrämma slag på ngn frighten the daylights out of sb, frighten sb out of his (resp. her) witssjö.:vändning tack; sträcka boardgöra slag make a tack, tackpå kavaj o.d. lapel; på byxor el. ärm turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB