Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

måttsubstmeasure < of>måttet är rågat! I've had enough of it!hålla måttet come up to expectationsett visst mått av respekt a certain amount of respectta mått på ngn till en kostym take sb's measurementsav stora mått of great proportionsefter våra mått by our standards
koppsubstcup; som mått äv. cupful
dessertskedsubstdessertspoon; som mått dessertspoonful
åtgärdsubstmeasure; mått o. steg step, movevidta åtgärder take measures, take steps
dubbeltadverbtvå gånger twice; i dubbelt mått doublydubbelt så gammal som twice as old asbetala dubbelt pay doublese dubbelt see double
intillprepositionom rum: fram till up toalldeles intill parken quite close to the parkom tid untilom mått etc. up to
adverbi rummet intill in the adjoining roomvi bor alldeles intill we live next door
© NE Nationalencyklopedin AB