Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mångordigadjektiv~tverbose, wordy
ordrikadjektiv~tmångordig wordy, verboseett ordrikt språk a language with a large vocabulary
vidlyftigadjektiv~tutförlig circumstantial, detailed; mångordig wordy, verbosese omfattandetvivelaktig el. om t.ex. affär shady, questionablelättfärdig fast, loose; om person äv. loose-livingom kvinna, (attr.) …of easy virtue
© NE Nationalencyklopedin AB