Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mångfaldigatransitivt verb~de, ~tmångdubbla multiply; skrift o.d. manifold, duplicate
mångfaldigadjektiv~tmanifold, multiple, multiplex; skiftande diverse, variedmångfaldiga talrika multitudinous, numerousmångfaldiga gånger many times [over]
© NE Nationalencyklopedin AB