Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

månadsvisadverbmonthly, by the month
perprepositionmedelst byper brev (e-post, järnväg, telefon) by letter (email, rail, telephone)per månad (styck, ton) a) varje månad osv. a (per) month (piece, ton) b) månadsvis osv. by the month (piece, ton)två gånger per månad (vecka, år) äv. …monthly (weekly, yearly)25 kronor per styck äv. …each, …apieceper år årligen äv. annually, per annumper gång varje gång every (each) time; åt gången at a timeper den 31 mars om t.ex. kontoutdrag [as] at 31st March
© NE Nationalencyklopedin AB