Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 månsubsti någon mån to some extent, to a certain degree
2 månadjektivmån om angelägen om anxious about; aktsam med careful of; noga med particular about
möjligadjektivpossible; tänkbar conceivablei möjligaste mån as far as possible
vissadjektivcertain <om, of>; sure <om, of, about>särskild certain; bestämd summa fixeden viss herr S. a certain Mr S.i viss mån to a certain extent, to some extenti vissa avseenden in some respects, in some ways
sättsubstway, manner, fashion ((endast sing.)), metod method; medel meanspl. likasätt och vis i viss mån in a waypå alla möjliga sätt el. på alla sätt och vis in every possible waypå det sättet in that way, in that manner, in this way (manner), like that, like thispå ett eller annat sätt somehow or otherpå så sätt in that way; jaså I see!uppträdande manner, behaviour; umgängessätt manners (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB