Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

målningsubstantiv~en, ~armålande, måleri paintingmålningen det målade the paintwork; själva färgen the painttavla painting, picture
rollersubstantiv~n, rollrartill målning roller
kluddigadjektiv~tom målning dauby; fläckig blotchy, smudgy
vattenfärgsubstantiv~en, ~erwatercolourmålning i vattenfärg watercolour [painting]
omtapetseringsubstantiv~en, ~arrepaperingmålning och omtapetsering [painting and] redecoration
kluddsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdålig målning daubbara kludd a mere daub~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmålarkludd dauber
invändigadjektiv~tinternal; ficka o.d. inside…; om t.ex. målning interior
utvändigadjektiv~tom t.ex. mått external, outside; om t.ex. målning exterior
enfärgadadjektiv-färgat, ~e…of one (of uniform, of a single) colour; utan mönster plain; om ljus el. målning monochromatic
nattvardsubstantiv~en, ~erkyrkl.nattvarden the Holy Communion, the Blessed (Holy) Sacrament, the Lord's SupperNattvarden målning av Leonardo da Vinci The Last Supper
© NE Nationalencyklopedin AB