Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 målsubstmåltid mealett mål mat a meal
2 målsubstjur. case
1 målsubsthar du inte mål i mun? haven't you got a tongue in your head?sväva på målet hum and haw, be evasive
4 målsubsti bollspel goalgöra ett mål score a goalvid kapplöpning etc. finish; spec. vid hästkapplöpning winning-postkomma (gå) i mål come invid skjutning mark; skottavla el. bombmål targetgoal; syfte aim, purposeskjuta över målet overshoot the mark
strävansubstambition; mål aim; bemödande effort, efforts (pl.)
vandrandeadjektivwalking; utan mål roaming, wanderingvandrande pinne stick insect; amer. äv. walking stick
vandringsubstutan mål wandering; utflykt walking-tour; fotvandring ramble, hike
vandraverbgå till fots walk; gå på vandring el. fotvandra hike, ramble; ströva utan mål wander, roam, stroll
bredsidasubstsjö. el. mil. broadsidefotb.han gjorde mål med en bredsida he sidefooted the ball into the net
syftesubständamål purpose, end; mål aimsyftet med ngt the purpose of sthi (med) syfte att (inf.) with a view to (ing-form)
© NE Nationalencyklopedin AB