Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

märkesubstantiv~t, ~nallm. mark; spår trace; etikett label, tag; fabrikat:t.ex. bil~ make; av t.ex. kaffe, tobak brand; klubb~ o.d. badge; bot., pistills stigmauppvisa (bära) märken efter misshandel show marks (signs) of…en operaav klassiskt märke …of a classical brand (kind)lägga märke till notice; se äv. märka
observeratransitivt verb~de, ~tobserve, note; lägga märke till notice; betrakta watchobservera! el. att observera! [please] note:
iakttatransitivt verb-tog, -tagitse el. upptäcka observe; lägga märke till äv. notice; [uppmärksamt] betrakta vanl. watcht.ex. försiktighet exercise, use; t.ex. en tyst minut observe
kråkasubstantiv~n, kråkorfågel crowhoppa kråka hopelda för kråkorna ung. let the fire go up the chimneymärke tick; signatur signature; initialer initialsvard., snorkråka bogie
uppmärksammatransitivt verb~de, ~tlägga märke till: notice, observe; ha sin uppmärksamhet riktad på pay attention to, attend toen uppmärksammad bok a book that [has (resp. had)] attracted much attention
strimmasubstantiv~n, strimmorstreak; rand äv. stripe; vetensk. äv. stri|apl. -aepå huden (märke efter slag) wealen strimma av hopp a gleam (ray) of hopetransitivt verb~de, ~tgöra randig streak, stripe
brickasubstantiv~n, brickorserverings~ traytekn. washeridentitets~ el. polis~ badge, disk; märke el. plåt plate; nummer~ checkspel~ counter, piece; i brädspel manpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi domino domino; i damspel draughtsman; amer. checkeren bricka i spelet bildl. a pawn in the game
noteratransitivt verb~de, ~tanteckna note (take) down, make a note of; konstatera el. lägga märke till el. lägga på minnet note; bokföra enter, book; uppge (fastställa) priset på quote <i, till at>; sport.el.friare el. t.ex. seger record, register; t.ex. framgång el. poäng scorenoterade priser på varor (värdepapper) quotations (prices quoted) for…
2 aktsubstantivoböjl.uppmärksamhet o.d.giv akt! attention!; jfr givaktge akt a) observera el. lägga märke till o.d. observe, watch, notice, see b) hålla ögonen på keep an eye onta sig i akt [för] be on one's guard [against]ta tillfället i akt seize (take) the opportunity
sortsubstantiv~en, ~erslag sort, kind; typ type; hand., märke brand; jfr äv. slagmed ex.en sorts egendomliga insekter a peculiar kind of insect (sg.)framställa en ny sorts vete …a new strain (variety) of wheatsju sorterskakor seven sorts of…den här sortenblommar tidigt this type (variety)…han är en sort för sig he has his own funny waysmatem. denomination
© NE Nationalencyklopedin AB