Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

märkesubstmark; spår traceha märken efter ngt show marks of sthsätta märke för put a mark againstfabrikat: t.ex. bils make; t.ex. kaffe, tobaks brandklubbmärke etc. badgelägga märke till notice
sortsubstslag sort, kind; typ type; hand., märke brand
noteraverbanteckna note downlägga märke till noteuppge pris på quote
uppmärksammaverblägga märke till notice, observeen uppmärksammad bok a book that has attracted much attention
märkaverbmark; lägga märke till notice, observemärk att… note that…skillnaden märks knappt the difference is hardly noticeablemärkt med rött marked in red
konstateraverbfastställa establish; lägga märke till note, see; utröna find; påvisa showflera fall av kikhosta har konstaterats several cases of whooping cough have been recorded
spårsubstmärke mark; friare trace; fotspår footstep; t.ex. efter vagn, djur track; jakt. trail; lukt scent; på band track; ledtråd (vid brott) cluefölja spåret a) om hund follow the track b) om polisen follow up the cluefölja ngn i spåren follow sb's footstepsallt gick i de gamla spåren everything was in the same old groovevara inne på fel spår be on the wrong trackkomma ngn (ngt) på spåren get on the track of sb (sth)järnv. track; skenor rails (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasline
© NE Nationalencyklopedin AB