Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mänskligadjektivhumanhuman el. medmänsklig humane
människasubstmanpl. menperson person; mänsklig varelse human beingmänniskan i allm. manmänniskor folk peoplemänniskorna mänskligheten mankind (sing.)alla människor everybody (sing.)ingen människa nobodynågon människa somebody, anybodyen gammal människa an old persongamla människor old peoplehur är han (hon) som människa? what is he (she) like as a person?
© NE Nationalencyklopedin AB