Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mänskligadjektiv~thuman; human humaneden mänskliga faktorn, se under faktorde mänskliga rättigheterna human rightsett mänskligare samhälle a more humane societyallt som står i mänsklig makt all that is humanly possibledet är mänskligt att fela el. att fela är mänskligt to err is human
människasubstantiv~n, människorallm. manpl. menkvinna womanpl. womenperson person, individual; mänsklig varelse human beingmänniskan i allm. bemärkelse manmänniskor folk peoplemänniskorna mänskligheten mankind, the human race, man, humanity (alla sg.)i människans natur human naturevi människor we humans (mortals)alla människor (varje människa ) vanl. everybody, everyone (båda sg.)ingen människa nobody, no oneinte en människa not a single person, not a soulgamla människor old people; amer. old folksden moderna människan modern manstackars människa! poor thing (soul, creature)!det gör ingen människa glad nobody will be any happier for thatkänna sig som en ny (annan) människa feel a new (different) man (resp. woman)vi är inte mer än människor [after all] we are only human
maktsubstantiv~en, ~erallm. power äv. stat; i högre stil äv. might; drivande kraft el. våld force; herravälde dominion; [laglig] myndighet authoritymaktens korridorer the corridors of powervanans makt [the] force of habitvädrets maktervar onådiga the weather gods…milda makter! good gracious!kunskap är makt knowledge is powermakt över obtain (get) power over, gain (obtain) ascendancy over; om känsla o.d. take possession of; överväldiga get the better of, overwhelmha makt att (+ inf.) have power (authority, full powers) to + inf.ha utövamakten be in authorityha makten [i sin hand] be in powerha stor makt possess great power, be powerfulsätta makt bakom orden back up one's words by forceom han skulle ta makten …seize power
föregånget av prep.:
ha ngn i sin makt have sb in one's power (at one's mercy)ha ordet i sin makt be eloquent, be a good speakerdet står inte i min makt att (+ inf.) it is not in (is beyond, is out of) my power to + inf.vi gjorde allt som stod i vår (i mänsklig) makt we did all that was humanly possiblekomma till makten come (get) into power (parl. äv. office)vara (sitta) vid makten be in (hold) power
© NE Nationalencyklopedin AB