Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mängdsubstkvantum quantity, amount; antal number; mat. seten stor mängd böcker a large number of booksen stor mängd te a large amount of teai riklig mängd in abundancemängden folket el. massan the crowd
skocksubstoordnad mängd crowd; mindre klunga group; av djur herd, flock
massasubsten massa el. en hel massa mängd a lot, quite a lotmassor av (med) lots ofpappersmassa etc. pulp
© NE Nationalencyklopedin AB